แป้งขนมปัง

1 kg แป้งขนมปัง
แป้งสาลี อุดมด้วยโปรตีน เหมาะสำหรับทำขนมปังจืด และขนมปังหวานทุกชนิด


น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม

แป้งขนมปัง
แป้งสาลีคุณภาพสูง สำหรับทำขนมปังผิวแข็ง ขนมปังจืด ขนมปังกึ่งหวาน ขนมปังหวาน


น้ำหนักสุทธิ 22.5 กิโลกรัม